NL   EN   FR   CH  


Schoolspiegel - Zelfevaluatie voor basisscholenAlgemeen

Zelfevaluatie voor Vlaamse basisscholen waarin evaluatietechnieken uit het onderwijs en organisatiesturing zijn geďntegreerd. Spiegel meet zowel welbevinden, algemene werking als beleidsvoerend vermogen van de school.

Bestaat uit een internetvragenlijst, 3 rapporten met mogelijkheid tot individuele begeleiding.

RAPPORT 1. EVALUATIE VAN DE SCHOOL

Overzichtsrapport voor communicatie met het brede publiek

 1. Algemene evaluatie
 2. Evaluatie volgens de aandachtsgebieden
 3. Evaluatie volgens de outputindicatoren
 4. Welbevinden gezien vanuit intern en extern perspectief

RAPPORT 2. BELEIDSVOEREND VERMOGEN

Rapport voor het korps met suggesties zodat een actieplan kan opgesteld worden

 1. Sterktezwakte analyse
 2. EFQM analyse (enkel in XL versie)
 3. Boordtabel (enkel in XL versie)
 4. Actieplan

RAPPORT 3. EVALUATIE PER GROEP

Rapport voor de directie met gedetailleerde informatie

 1. Directie
 2. Personeel
 3. Leerlingen
 4. Ouders

DE VOLGENDE GROEPEN WORDEN BEVRAAGD

 • interne medewerkers: directie, leerkrachten, zorgteam, administratie en ondersteunend personeel (en andere medewerkers);
 • klanten: kleuters, leerlingen eerste graad, leerlingen tweede en derde graad, ouders en leden van het oudercomité.
 • De vragen worden aangepast aan de inbreng die van elke groep kan verwacht worden. De bevraagde onderwerpen omvatten de school in ruime zin.


Verloop

Indien u belangstelling hebt in ons product dan gaan we als volgt te werk:

 • Wij bezorgen u een bestelformulier.
 • Na uw akkoord wordt een aanvangsdatum afgesproken vanaf wanneer de vragenlijsten kunnen worden ingevuld.
 • Na betaling van de factuur ontvangt u de paswoorden. Deze blijven 1 maand geldig vanaf de aanvangsdatum (in samenspraak te bepalen).
 • Het invullen van de vragen vraagt ongeveer 20 minuten werk.
 • De enige voorwaarde om de bevraging uit te voeren is een internettoegang voor de respondenten. De bevraging kan dus ook thuis ingevuld worden.
 • Na 20 dagen krijgt u van ons een statistiek over het aantal ontvangen antwoorden zodat u eventueel kan aandringen om de vragen alsnog in te voeren.
 • Binnen de week na het afsluiten van de bevraging krijgt u een statistiek over het aantal antwoorden.
 • Binnen de maand na het afsluiten van de bevraging ontvangt de directie de rapporten.


Optie

Indien u met meerdere scholen tegelijk deelneemt, wordt er een gezamenlijk terugkoppelingsmoment voorzien. Deze terugkoppeling is standaard vanaf 10 scholen. (zie prijslijst achteraan) (Enkel voor XL)

Daarnaast kan een consultant, bekend met het onderwijsveld, u helpen met de interpretatie van resultaten de presentatie van het rapport, bij remediëring en/of de opstart van uw actieplan.Achtergrond

SPIEGEL is een coproductie van KDS Consulting en DOTTOM.

Beide adviesbureau’s kunnen bogen op een jarenlange traditie in het begeleiden van scholen en hun inrichtende machten. Daarnaast zijn beide eveneens actief in andere sectoren zoals zorg, KMO en overheden waardoor ”out of the box“ denken geďntegreerd kon worden in het conceptTARIEVEN

Tarief per school voor het ter beschikking stellen van de vragenlijst via internet, de verwerking van de antwoorden en het aanleveren van rapporten aan
één school of een groep scholen, voor de 1ste t.e.m. 5de school 300 eur
XL 600 eur
een groep scholen,
voor de 6de t.e.m. de 15de school 275 eur
XL 550 eur
vanaf de 11de school wordt per groep gratis een introductie en een nabespreking aangeboden aan de deelnemende directeurs
vanaf de 16de t.e.m. de 20ste school 250 eur
XL 500 eur
een groep van scholen kan nooit meer zijn dan 20 scholen
Introductie en nabespreking door consultant (twee sessies; < 10 scholen) 500 eur
Individuele begeleiding van één school door een consultant (prijs per sessie) 500 eur

Alle vermelde bedragen zijn BTW excl. De prijzen zijn geldig op 1/1/2011.BESTELFORMULIER

Het bestelformulier is hier binnenkort te downloaden.
Contacteer ondertussen KDS-Consulting via onderstaande gegevens voor meer informatie.CONTACTEER ONS

KDS Consulting bvba
Burgemeester Libbrechtstraat 9
9070 Destelbergen
België
Tel: +32 486 31 58 53
Fax: +32 9 228 02 93
E-mail: info@kdsconsulting.be


terug