NL   EN   FR   CH  


Onderwijs

Advies

 • Basisaudit
 • Bedrijfsdoelstellingen
 • Begeleiding doorlichting
 • Begeleiding implementatie
 • Boordtabel
 • Brainstorm
 • Concurrentieanalyse
 • Documenten
 • Financieel plan
 • Haalbaarheidsstudie
 • Instructies
 • Interne audit
 • Klachtenbehandeling
 • Klanten, personeelstevredenheid
 • Kwaliteitssysteem
 • Marketingplan
 • Missie, visie
 • Organisatiestructuur
 • PMC analyse
 • Procedures
 • Productomschrijving
 • Samenwerking met Crealogos
 • Scholengroepniveau
 • Schoolniveau
 • Strategisch diagram
 • Strategische audit
 • SWOT analyse
 • Tevredenheid klanten
 • Tevredenheid omgeving
 • Tevredenheid personeel
 • Tevredenheidsonderzoek

Opleiding

 • BSC start
 • CSR Vandaag
 • Hoe strategisch analyseren ?
 • Marketingstrategie
 • Opleiding EFQM
 • Opleiding intern auditor
 • Opleiding KMS
 • Procedures
 • Samenstelling bedrijfsplan
 • Taalles
 • Wat met ISO 9001

Product

 • Quickscan EFQM
 • Zelfevaluatie voor scholen
 • Zelfevaluatie voor scholengroepen  terug